Modul 2

JAK DOSÁHNOUT MYŠLENÍ ÚSPĚŠNÝCH

JAK DOSÁHNOUT MYŠLENÍ ÚSPĚŠNÝCH

Cíl

Účelem tohoto modulu je představit zavedené postupy a pomoct tanečníkům dosáhnout myšlení úspěšných. Transformace stávajícího myšlení není snadný úkol, ale díky informacím obsaženým v tomto modulu budou účastníci schopni pomalu zavádět změny ve svém životě.

Podívejte Se A Diskutujte

Čeho byste měli být schopni po absolvování tohoto modulu…

Znalosti

 • Identifikace různých typů myšlení a vysvětlení jejich vlivu na lidi.
 • Vysvětlení, jak funguje motivace, a definování toho, co pro vás znamená úspěch.

Dovednosti

 • Opuštění fixního myšlení a přizpůsobení se úspěšnému růstovému myšlení, které vám umožní profesní postup.
 • Vytvoření dlouhodobé vize a převzetí odpovědnosti

Postoje

 • Překonání strachu z neúspěchu a přijetí faktu, že jediným způsobem, jak se rozvíjet, je dělat chyby.

Klíčové Pojmy

Myšlení úspěšných

Dosažení úspěchu v životě je silně spojeno se správným myšlením. Každodenní rozhodnutí a činy jsou určovány naším myšlením.

Mít myšlení úspěšných je důležité, protože vám umožňuje být flexibilní a kreativní. Lidé s tímto typem myšlení dokáží uskutečnit věci i za nepříznivých okolností.

Růstové vs. fixní myšlení

Jedním z aspektů myšlení úspěšných je růstové myšlení, což znamená, že věříte, že můžete růst a zlepšovat se.

Opakem je fixní myšlení. Lidé s tímto způsobem myšlení věří, že některé své dovednosti a schopnosti nemohou zlepšit..

Motivace

Motivace je soubor důvodů, proč něco dělat, je to to, co lidi nutí soustředit se na stanovené cíle.

Existují dva hlavní typy motivace:

Vnější - jejím zdrojem je prostředí kolem člověka, může to být odměna, termín nebo trest.

Vnitřní - není spojena s vnější odměnou, lidé jsou motivováni, protože je něco baví nebo zajímá.

Dlouhodobá vize

Dlouhodobá vize je spojena s konečným cílem vaší kariéry a může působit jako silný motivační faktor. Zároveň vás udrží na správné cestě.

Chcete-li si vytvořit dlouhodobou vizi, ujistěte se, že víte, jaké jsou vaše cíle, čeho chcete dosáhnout, na čem musíte pracovat, a stanovte si priority.

Orientace na vnitřní hodnoty

Myšlení úspěšných přichází s uvědoměním si sebe sama. Ať už se děje cokoli, ujistěte se, že máte čas podívat se na sebe: Mohli jste něco udělat jinak? Rostli jste jako osobnost? Co jste se naučili a jak to můžete využít v budoucnu?

Vidění příležitostí

A konečně, přijetí myšlení úspěšných vám umožní věřit v možnosti, které jsou kolem vás. To neznamená, že všechno dokážete nebo že byste měli být ve všem přehnaně optimističtí - jen musíte věřit, že se dobré věci mohou stát, když je začnete hledat.

Jaké kroky může člověk podniknout, aby dosáhl myšlení úspěšných?

Nápady…

 • Přijetí mentality hojnosti
 • Přestat se bát selhání
 • Vytvoření dlouhodobé vize
 • Učení se z vlastních chyb
 • Poznávání sebe sama
 • Zaměření se na výsledky
 • Vyšší flexibilita
 • Hledání inspirace kolem sebe

Jak lze popsat rozdíly mezi fixním a růstovým myšlením?

Tyto dva způsoby myšlení jsou velmi odlišné...

Fixní myšlení

Lidé s fixním myšlením věří, že jejich charakterové vlastnosti a schopnosti, jako je inteligence a nadání, jsou neměnné. Tento způsob myšlení je omezující, protože způsobuje, že se lidé vyhýbají výzvám, snadno se vzdávají a cítí se ohroženi úspěchem jiných lidí. Lidé také považují své neúspěchy za důkaz nedostatečné inteligence nebo talentu.

Růstové myšlení

Lidé s růstovým myšlením chápou, že svou inteligenci, talent a schopnosti mohou dále rozvíjet prostřednictvím úsilí, učení a vytrvalosti. Je důležité pokračovat v práci navzdory neúspěchům.

Některé schopnosti jsou samozřejmě vrozené a nelze je rozvíjet. Je důležité si uvědomit, které schopnosti jsou pevně dané a které lze zlepšovat. Tento způsob myšlení umožňuje lidem přijímat výzvy, nacházet inspiraci u jiných lidí, přijímat zpětnou vazbu a kritiku.

Happify

Happify je zábavná, poutavá a vysoce interaktivní aplikace, která vám svěří osobní pohodu do vlastních rukou. Je to aplikace pro osobní růst, která vám nabízí širokou škálu skladeb, článků, meditací a her, z nichž každá vám záměrně pomáhá vytvářet pocit štěstí s vašimi vnitřními i vnějšími životními zkušenostmi.

Happify je výzkumem podpořený program, který vám pomůže aktivně přijímat opatření ke zlepšení celkového pocitu pohody a duševního zdraví. Aplikace poskytuje širokou škálu užitečných nástrojů a informací a dává vám možnost je používat ke změně vašich myšlenek, emocí a chování, abyste mohli žít kvalitní život podle svých představ.

Happify

 • Myslíte si, že mobilní aplikace je dobrým nástrojem, který lze použít k opuštění fixního myšlení? Proč nebo proč ne? Znáte jiné aplikace zaměřené na osobní růst a pohodu?
 • Jaký druh myšlení máte v současné době vy? Jaký druh myšlení jste měli jako studenti?
 • Lidský mozek je nastaven tak, že klade větší důraz na negativní zkušenosti a interakce. Jak můžeme toto evoluční nastavení překonat?
 • Znáte někoho se silně fixním myšlením? Rozumíte takovému člověku po tomto modulu lépe?
 • Vzpomenete si na okamžik, kdy jste čelili výzvě s fixním myšlením? Jak jste se cítili? Jak byste reagovali dnes?

Změňte své myšlení

Dávejte pozor na to, co si říkáte

Naše myšlenky mají velkou moc - zejména když myslíme sami na sebe. Každý z nás řeší obtížné situace, rozdíl je v našich činech - a naše činy jsou utvářeny našimi myšlenkami.

Až si příště řeknete "to nezvládnu" nebo "nejsem tak dobrý", zastavte se a místo toho si řekněte "to zvládnu" nebo "mohu se zlepšit".

Zaměření na učení místo na výkon

Věnujte se učení kvůli vědomostem, ne kvůli tomu, abyste si vedli skóre nebo se porovnávali s ostatními.

Například si nedávejte za cíl stát se plynulým španělštinářem, ale raději se zavažte, že se budete španělsky učit každý den.

Zaměřte se na proces učení místo na kýžený výsledek.

Poučte se ze svých neúspěchů

Neúspěchy jsou důležitým aspektem každé cesty k úspěchu. Zkontrolujte své neúspěchy, zjistěte, co se vám nepovedlo, a vytvořte nový plán.

Dívejte se na své neúspěchy jako na příležitost k učení. Jakmile se vám to podaří, nebudete se bát zkoušet nové věci a selhávat.

Neustálé zlepšování

Pokud neběháte pravidelně, nemáte šanci uspět v maratonském závodě. Toto pravidlo platí pro všechno ostatní. Vaše cíle by neměly být příliš náročné, ale ani příliš snadno dosažitelné. Nastavte si cíl tak akorát, aby byl dostatečně náročný, ale ne natolik, abyste z něj měli úzkost.

Jakmile stanoveného cíle dosáhnete, můžete si stanovit cíl obtížnější. Neustále zlepšujte své schopnosti.

Buďte konzistentní

Opustit fixní myšlení není snadné. Vyžaduje to trpělivost a praxi. Zamyslete se nad svým chováním, přemýšlejte o tom, jak jste se chovali, jaký způsob myšlení jste zvolili a proč, a pokuste se najít nějaký vzorec.

Identifikujte své fixní myšlení a pokuste se přijmout nové přístupy.

Podporujte růstové myšlení

Pokud máte vliv na ostatní lidi (například děti, dospělé studenty nebo kolegy v práci), snažte se u nich podporovat růstové myšlení.

Nesoustřeďte se příliš na inteligenci a výkonnost, spíše oceňte zapojení, úsilí a pokrok.

Nejlepším způsobem, jak propagovat růstové myšlení, je vysvětlit jeho výhody.

Dosažení myšlení úspěšných

Akční plán

1 – Analyzujte své myšlení

Zamyslete se nad svým současným smýšlením.

Ve kterých oblastech se u vás projevuje fixní myšlení a ve kterých růstové myšlení? Jaké faktory to způsobují a jak to poznáte?

2 – Rozvíjejte růstové myšlení

Vzpomeňte si na nedávný neúspěch nebo zklamání a zamyslete se nad svou reakcí.

Co jste se z toho naučili? Můžete tuto zkušenost využít k růstu?

Nyní si vzpomeňte na nějaký úspěch ve svém životě a zamyslete se nad tím, jak jste se cítili.

3 – Začněte něco nového

Přemýšlejte o něčem novém, co byste se chtěli v nadcházejícím měsíci naučit.

Napište si konkrétní kroky nebo úkoly, které můžete udělat, abyste tohoto cíle dosáhli.

Do kalendáře si zapište termíny (které se vám budou zdát reálné).

cs_CZČeština