Modul 1

RAZVOJ ORGANIZACIONIH VEŠTINA

RAZVOJ ORGANIZACIONIH VEŠTINA

CILJ

Osnovna svrha ovog modula je da ukaže na značaj organizacije u pozorištu, ali i da ukaže na značaj samoorganizovanja i planiranja. Glavni cilj je organizovanje misli, vremena, energije, dostupnih resursa i zadataka na struktuiran način za efikasno postizanje ciljeva. Da bi bio uspešan u bilo kom poslu, neophodno je da pojedinac zna kako da ispuni ciljeve, da radi samostalno, da postavlja prioritete i planira.

Gledajte i diskutujte

Na kraju ovog modula moći ćete da ...

Znanje

 • Dizajniranje organizacije
 • Suština planiranja
 • Vrsta planova
 • Definicija tehničkih elemenata
 • Liderske veštine
 • SVOT analiza
 • analiza

Veštine

 • Pisanje projekata
 • Analitičko razmišljanje
 • Asertivna komunikacija
 • Veštine konverzacije
 • Liderske veštine
 • Otpornost na stress
 • Konstruktivne ideje
 • Planiranje resursa

Stavovi

 • Organizovanost ne „ubija“ kreativnost
 • Modeliranje organizacione strukture je kreativan posao
 • Donošenje konstruktivnih odluka je odsustvo stresa
 • Planiranje pa pisanje

Ključne ideje

ORGANIZACIJA

Organizacija kao veština je stara kao pozorište.

Organizacija treba da obezbedi umetnicima sredstva za realizaciju predstave.

Teorije organizacije se mogu podeliti na klasične i neoklasične 

 

TEORIJE

Klasične teorije organizacije se fokusiraju na produktivnost i ciljeve, birokratiju i strogu hijerarhiju u organizaciji.

Klasične teorije organizacije su usmerene na zadovoljavanje potreba poslodavaca.

Neoklasične teorije organizacije se više bave motivacijom ljudi nego zadacima. 

 

FUNKCIJE MENADŽMENTA

Ako je organizaciji potrebna pomoć da obezbedi resurse, menadžment nam daje pravac, misiju i viziju.

Funkcije menadžmenta su:
Planiranje
ORGANIZACIJA
Kontrola
Liderstvo
Evaluacija

CILJEVI

Tokom projekta umetnik treba da zna šta radi, koji su ciljevi projekta.

Organizacija je veština. Menadžment je nauka.

Svaki umetnik tokom projekta mora znati ciljeve produkcije/projekta.

Na koji način vam teorije organizacije pomažu da poboljšate svoje veštine?

Na koji način vam teorije organizacije pomažu da poboljšate svoje veštine?

Bez plana, cilj je samo želja.

Unapređenje veština analize

Racionalizacije budžeta

Definisanje prioriteta

Određivanje rokova

Upravljanje vremenom

Odlučivanje

Razvoj i dizajn organizacije

Bolje istraživanje društvenog okruženja koje utiče na organizaciju

Bolja analiza snaga, pretnji, prilika i slabosti (SWOT analiza)

Ljudski resursi

Na koji način vam teorije organizacije pomažu da poboljšate svoje veštine?

Na koji način vam teorije organizacije pomažu da poboljšate svoje veštine?

Zapišite ciljeve vaše umetničke organizacije.

Ako postavite ciljeve, moći ćete bolje da definišete misiju svoje organizacije.

Ciljevi treba da budu realni.

Umetnici smišljaju teme/ideje dok im organizacija pomaže da ih ostvare.

Programska politika odražava ciljeve organizacije.

Programskom politikom projekat se predstavlja javnosti.

Savremeni pristupi organizacije stvaraju bolju atmosferu u timu i efikasniji su.

Proces donošenja odluka u agilnom menadžmentu podržava fleksibilnost i prilagođavanje situaciji ili problemu.

Napravite dugoročni i kratkoročni plan svog projekta.

Napišite statut organizacije i odredite ciljnu grupu.

Sistematizujte poslove.

Razmotrite položaj organizacije u vašoj zajednici.

Mogućnosti za bolje rešavanje problema.

Tehnička lista sadrži sve tehničke elemente za realizaciju projekata.

 

Organizacija i lični razvoj

Napišite strukturu jednog od vaših radnih dana u umetničkoj organizaciji.

Postavite aktivnosti.

Sledećeg dana pogledajte ishod plana.

Napravite plan projekta na osnovu vaših aktivnosti.

Znanja iz oblasti organizacije poboljšavaju rad na projektu.

Organizacija omogućava umetnicima da sada vide kuda idu.

Dobro upravljanje vremenom i planiranje smanjuje rizike.

Korišćenje digitalnih kompetencija u realizaciji projekta. 

Uloga menadžmenta umetnosti u savremenom svetu

Uloga menadžmenta umetnosti u savremenom svetu

Tamar Tavkhelidze

Grigol Robakidze University, Tbilisi, Georgia

Abstract

Predstavljeni članak ima za cilj da prikaže nove pristupe u menadžmentu umetnosti. Takođe ovde su date okolnosti koje utiču na umetničke organizacije, zašto je menadžment umetnosti izdvojen kao posebna disciplina? Članak definiše najvažniju ulogu umetničkog menadžmenta u savremenom svetu umetnosti, veštine koje umetnički menadžeri moraju da koriste i njegov težak svakodnevni rad. Pre nego što razvijete i organizujete da biste izvršili svoje planove, morate da procenite veće probleme sa kojima se umetnička organizacija suočava. Neophodno je analizirati potencijalni uticaj ključnih okruženja koje svaki biznis mora uzeti u obzir kada pokušava da realizuje svoju misiju. Ovde će biti pregledani izvori informacija koji mogu pomoći menadžeru umetnosti u njegovoj potrazi za znanjem.

https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/8622

Aktivnosti

Aktivnosti

 • Odredite misiju vašeg projekta
 • Napravite plan realizacije, od proba do premijere
 • Napravite plan tehničke realizacije
 • Napravite budžet
 • Napravite plan marketinške promocije

Benefiti

 1. Veština pisanja projekata za bolje mogućnosti apliciranja za grantove raznim fondacijama i donatorima.
 2. Upravljanje projektima u stresnim situacijama.
 3. Pozicioniranje organizacije na mapi lokalne kulture.
 4. Prepoznajte mogućnosti projekta.
 5. Upoznajte sredinu u kojoj pozorište radi.
 6. Poboljšanje vaših organizacionih i komunikacionih veština pomaže vam da poboljšate odnos sa zainteresovanim stranama i donatorima.
 7. Razvoj upravljanja organizacijom u kriznim okolnostima

 

Ne zaboravite na ciljeve

Plan rada

Korak 1

Razmislite o idejama i izaberite temu.

Identifikujte svoje izazove i zapišite ih.

Napravite plan realizacije.

Istražite veštine koje je potrebno unaprediti.

Korak 2

Zapišite sve što vam je potrebno za realizaciju vašeg projekta.
realize your project.

Uradite SWOT analizu.

Navedite korake do svakog od njih - cilj, prioritet zadataka

i napravite raspored za njih.

 

Korak 3

Koristite SMART analizu: specifična, merljiva, dostižna, relevantna i vremenski ograničena.

Razmislite koji su najbolji kanali promocije vašeg projekta i planirajte ih unapred.

Hajde!

sr_RSСрпски језик