Modul 1

POSTAVLJANJE LIČNIH I POSLOVNIH CILJEVA

POSTAVLJANJE LIČNIH I POSLOVNIH CILJEVA

CILJ

Svrha ovog modula je da edukuje plesače o temama koje se odnose na postavljanje ličnih i poslovnih ciljeva, u cilju razvijanja samopouzdanja i omogućavanja maksimalnog iskorišćavanja ličnog potencijala.

Gledajte i diskutujte

Na kraju ovog modula moći ćete da ...

Znanje

 • Koristite SMART pristup za postavljanje ličnih i poslovnih ciljeva koji će pozitivno uticati na vašu karijeru
 • Identifikujte pojedinačne korake koje je neophodno preduzeti za postizanje postavljenih ciljeva

Veštine

 • Navedite nove veštine koje bi mogle da funkcionišu kao lični ili poslovni ciljevi, kao što su: bolje upravljanje vremenom, aktivno slušanje, osećaj za pravac, nove navike, poboljšanje postojeće veštine itd.
 • Održavajte visok nivo produktivnosti na poslu, pratite i nadgledajte svoj napredak

Stavovi

 • Razvijajte „growth mindset“ i budite otvoreni za nove mogućnosti u pogledu ličnog i profesionalnog razvoja

Ključne ideje

Lični ciljevi

Lični ciljevi se obično postavljaju za poboljšanje karaktera, veština ili sposobnosti. Mogu se povezati sa svime što želite da postignete. To uključuje da se identifikuju oblasti u kojima želite da postanete bolji.

Dobra je ideja da napravite plan sa koracima za lični razvoj jer ćete biti više motivisani i steći ćete pozitivan stav.

Poslovni ciljevi

Poslovni ciljevi odnose se na korake koje treba da preduzmete da biste napredovali u karijeri. Oni mogu biti i kratkoročni i dugoročni.

Takođe možete da razgovarate o postavljanju poslovnih ciljeva sa svojim menadžerom ili nadređenim tokom pregleda učinka. Na taj način će vam moći pomoći u merenju vašeg razvoja.

SMART ciljevi

SMART je akronim koji opisuje kvalitete ispravno postavljenog cilja.

Da bi vaši ciljevi bili dostižni, oni bi trebalo da budu:

 • Specific - specifični
 • Measurable - merljivi
 • Achiavable - dostižni
 • Relevant - relevantni
 • Time bound – vremenski određen

Postizanje ciljeva

Ostvarivanje ciljeva nije lako, ali nije ni nemoguće. Pratite ove savete da biste postigli svoje ciljeve:

 • Planirajte korake
 • Postavite rokove
 • Nagradite sebe
 • Pronađite partnera za cilj
 • Pregledajte svoj napredak

„Growth mindset“ – promenjiv mentalni sklopPromenjivi mentalni sklop (mindset)

Promenjiv mentalni sklop – a growth mindset, podrazumeva da se lične osobine, stavovi i sposobnosti mogu, uz trud, rad, posvećenost i učenje, tokom života razvijati i menjati. Takav sklop podstiče nas da istrajemo, suočimo se sa izazovima i učimo efikasnije i sa više motivacije. Postavljanje i postizanje ličnih i poslovnih ciljeva je mnogo lakše za ljude sa „growth“ načinom razmišljanja. Posedovanje ovakvog načina razmišljanja znači da verujete da možete da rastete i da se usavršavate, i da se vaši talenti i sposobnosti mogu razviti kroz trud, dobro podučavanje i upornost.

Koji su primeri ličnih i poslovnih razvojnih ciljeva?

Mogući odgovori

 • Poboljšanje upravljanja vremenom
 • Razvijanje emocionalne inteligencije
 • Aktivno slušanje
 • Učenje novih stvari
 • Unapređenje govornih veština
 • Upoznavanje novih ljudi
 • Ostvarite lidersku ulogu
 • Povećajte zaradu
 • Budite produktivniji
 • Pronađite nove izazove

Koja pitanja treba da postavimo sebi da bismo bili sigurni da su naši ciljevi SMART?

Mogući odgovori

Specifičan
Šta zaista želim da radim? Ko mi može pomoći? Koje resurse mogu da koristim?

Merljiv
Svako pitanje koje vas pita „Koliko/više…?“

Achiavable - dostižni
Kako mogu da ostvarim ovaj cilj? Koliko je to realno? Da li imam dovoljno vremena/finansija?

Relevantan
Da li je cilj vredan toga? Da li je pravo vreme? Da li je ovaj cilj pogodan za mene ili moju karijeru?

Vremenski ograničen
Kada? Šta mogu da uradim za šest meseci ili godinu dana? Koliko je vremena potrebno da se postigne ovaj cilj?

SMART postavljanje ciljeva sa aplikacijom Strides

Strides is a flexible goal setting app that lets you track good and bad habits and SMART goals. You can see your  goals and habits on a dashboard, use a template to set a SMART goal and view your progress in the form of streaks, rates, line charts and more.

Aplikacija omogućava korisnicima da postavljaju podsetnike i učestvuju u nizovima ciljeva kako bi maksimizirali svoju motivaciju. Postoje četiri različita tipa tragača koji se mogu koristiti za bilo šta. Veoma je intuitivno prilagoditi bilo koji od njih prema vašim potrebama.

Saznajte više na: https://www.stridesapp.com/

SMART postavljanje ciljeva

Mislite li da a mobile app može biti od pomoći za postavljanje SMART ciljeva? Zašto ili zašto ne? Istražite druge aplikacije na internetu koje bi vam mogle pomoći u postavljanju ciljeva.

Razmislite o cilju koji ste postigli u prošlosti. Da li ste koristili SMART pristup? Koje druge strategije bi se mogle koristiti?

Zapišite jedan od vaših trenutnih ciljeva i razmislite o njemu. Da li sledi SMART pristup? Možete li ga dalje razvijati?

Kako pandemija COVID-19 utiče na postavljanje i postizanje ličnih i radnih ciljeva? Možete li se setiti bilo kakvih pozitivnih uticaja. Razgovarajte.

U kojoj meri vam postavljanje i definisanje ciljeva može pomoći da ih postignete? Koji ključni faktori utiču na postizanje cilja?

Biti SMART

SMART i SMARTER

SMART je uspostavljen alat koji se koristi za planiranje i postizanje ciljeva.

Osnovni akronim se često dopunjava dodatnim slovima E i R, koji predstavljaju Evaluated (evaluiran) i Reviewed (revidiran).

Mogući nedostacis

Različite interpretacije značenja SMART slova dovode do gubitka efikasnosti i lakog razumevanja.

Neki stručnjaci veruju da SMART ne funkcioniše za dugoročne ciljeve, jer ne dozvoljava veliku fleksibilnost.

Kako postaviti jasan cilj

Zapišite svoj cilj detaljno. Koristite SMART pristup. Takođe možete napisati cilj kao ličnu izjavu o misiji.

Razmislite o načinu merenja postignutog cilja. Kako ćeš ovo uraditi?

Nakon što postavite cilj i metriku, razmislite o tome kako se osećate. Uzbuđen? Izazvan? Ako vam se cilj ne čini dovoljno dobar, nemojte se plašiti da ga promenite.

Izazovite sebe

Da li su vaši ciljevi dovoljno izazovni za vas? Da biste bili uspešni u postizanju ciljeva, potrebna je samodisciplina. Tek tada ćete dobiti upornost da prebrodite problematične situacije.

Razmislite kako da se nagradite za napredak. Ovo će vas motivisati da nastavite sa radom.

Uvek budite realni u pogledu svojih ciljeva.

Koristite SMART u svakodnevnom životu daily life

Možda sanjate o putovanju svetom, pisanju knjige ili pokretanju sopstvene kompanije. Ove složene snove može biti veoma teško ostvariti, možda zbog nedostatka vremena ili novca.

Koristeći SMART pristup, moraćete da svoje ciljeve učinite detaljnijim. Možda ćete otkriti da su vaši planovi previše nerealni ili nejasni. Pokušajte da promenite svoje snove prema SMART-u da biste ih lakše ostvarili.

Ostvarite svoje ciljeve

Plan rada

1 – Postavite svoje ciljeve i rokove

Postavite sebi nekoliko jasnih ličnih ili poslovnih ciljeva i zapišite ih. Uverite se da ciljevi slede SMART pristup.

Napišite pojedinačni rok za svaki od ciljeva.

2 – Pronađite partnera za cilj i nagradite se

Postizanje vaših ciljeva moglo bi biti lakše uz određenu podršku.

Pronađite partnera za cilj sa kojim delite neke od ciljeva. Kada postignete uspeh, nemojte oklevati da nagradite sebe.

3 – Pregledajte svoj napredak

Redovno pregledajte svoj napredak.Ako smatrate da je neke ciljeve previše lako postići, postavite teže ciljeve.

S druge strane, ako su neki uzeli previše vremena ili energije, postavite manje ciljeve za sledeći put.

sr_RSСрпски језик